آمونیوم تیو سیانات مرک 101213

Ammonium thiocyanate

101213

Grade: ACS,ISO,Reag. Ph Eur 

Molar Mass: 76.12 g/mol

 Hill Formula: CH₄N₂S

 CAS #: 1762-95-4

 EC Number: 217-175-6 

Chemical Formula: NH₄SCN

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *