آمونیوم مونو وانادات مرک 101226

Ammonium monovanadate

Hill Formula: H₄NO₃V

Chemical Formula: NH₄VO₃

Molar Mass:116.97 g/mol

Grade: Reag. Ph Eur

EC Number: 232-261-3

CAS #: 7803-55-6

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *