اتیل آمین مرک 820024

Ethylamine

(70% aqueous solution)

820024

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *