استرانسیوم کلراید مرک 107865

Strontium chloride hexahydrate107865

Grade: ACS 

Molar Mass: 266.62 g/mol 

Hill Formula: Cl₂Sr * 6 H₂O

 CAS #: 10025-70-4 

EC Number: 233-971-6 

Chemical Formula: SrCl₂ * 6 H₂O

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *