استو نیتریل HPLC مرک 100030

Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography

100030

Hill Formula: C₂H₃N

Chemical Formula: CH₃CN

Molar Mass:41.05 g/mol

Grade: Reag. Ph Eur

EC Number: 200-835-2

CAS #: 75-05-8

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *