اسید فرمیک مرک 100263

Formic acid 98-100%

100263

Hill Formula: CH₂O₂ 

Grade: DAC 

EC Number: 200-579-1 

Chemical Formula: HCOOH

 Molar Mass: 46.03 g/mol 

CAS #: 64-18-6

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *