بافر 9 مرک 109461

Buffer solution

109461

(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20°C)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *