برموکروزول گرین مرک 108121

Bromocresol green

108121

Hill Formula: C₂₁H₁₄Br₄O₅S 

Grade: ACS,Reag. Ph Eur 

EC Number: 200-972-8 

Molar Mass: 698.02 g/mol 

CAS #: 76-60-8

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *