تولوئن HPLC مرک 108331

Toluene for spectroscopy

108331

Hill Formula: C₇H₈

Chemical Formula: C₆H₅CH₃

Molar Mass:92.14 g/mol

EC Number: 203-625-9

CAS #: 108-88-3

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *