سدیم دی هیدروژن فسفات یک آبه مرک 137093

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

137093

 

 

 

 

Hill Formula: H₂NaO₄P*H₂O

Chemical Formula: NaH₂PO₄ * H₂O

Molar Mass: 137.99 g/mol

Grade: BP,USP

EC Number: 231-449-2

CAS #: 10049-21-5

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *