سدیم سالیسیلات مرک 106601

Sodium salicylate

106601

Hill Formula: C₇H₅NaO₃ 

Chemical Formula: HOC₆H₄COONa

Molar Mass: 160.10 g/mol 

EC Number: 200-198-0 

CAS #: 54-21-7

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *