سدیم هیدروژن کربنات مرک 106329

Sodium hydrogen carbonate

106329

Hill Formula: CHNaO₃ 

Grade: ACS,Reag.Ph Eur 

EC Number: 205-633-8 

Chemical Formula: NaHCO₃ 

Molar Mass: 84.01 g/mol 

CAS #: 144-55-8

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *