سدیم هیدروکساید مرک 106498

Sodium hydroxide

106498

Hill Formula: HNaO

 EC Number: 215-185-5 

Chemical Formula: NaOH 

Molar Mass: 40.00 g/mol 

CAS #: 1310-73-2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *