سوکسینیک انهیدرید مرک 800683

Succinic anhydride for synthesis

800683

Molar Mass: 100.07 g/mol 

Hill Formula: C₄H₄O₃

 CAS #: 108-30-5 

EC Number: 203-570-0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *