مروکساید مرک 106161

Murexide

(ammonium purpurate) metal indicator 

106161

Hill Formula: C₈H₈N₆O₆ 

Molar Mass: 284.19 g/mol 

Grade: ACS

EC Number: 221-266-6

 CAS #: 3051-09-0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *