نیترات نقره 101512 مرک

Silver nitrate

101512

Hill Formula: AgNO₃ 

Chemical Formula: AgNO₃ 

Molar Mass:169.87 g/mol 

Grade: ACS,ISO,Reag. Ph Eur 

EC Number: 231-853-9 

CAS #: 7761-88-8

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *