پتاسیم سدیم تارتارات(نمک راشل) مرک 108087

Potassium sodium tartrate tetrahydrate

108087

Hill Formula: C₄H₄KNaO₆ * 4 H₂O 

Grade: ACS,ISO,Reag. Ph Eur 

EC Number: 206-156-8 

Molar Mass: 282.23 g/mol 

CAS #: 6381-59-5

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *