پتاسیم پرسولفات مرک 105091

Potassium peroxodisulfate

105091

Hill Formula: K₂O₈S₂ 

EC Number: 231-781-8 

Molar Mass: 270.32 g/mol 

CAS #: 7727-21-1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *