پتاسیم کربنات مرک 104928

Potassium carbonate

104928

Hill Formula: CK₂O₃ 

Grade: ACS,ISO,Reag. Ph Eur 

EC Number: 209-529-3 

Chemical Formula: K₂CO₃ 

Molar Mass: 138.21 g/mol 

CAS #: 584-08-7

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *