پیریدین مرک 109728

Pyridine

109728

Grade: ACS,Reag. Ph Eur 

Molar Mass: 79.1 g/mol 

Hill Formula: C₅H₅N 

CAS #: 110-86-1 

EC Number: 203-809-9

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *