کلرو بنزن مرک 801791

Chlorobenzene

801791

Molar Mass: 112.56 g/mol 

Hill Formula: C₆H₅Cl 

CAS #: 108-90-7 

EC Number: 203-628-5 

Chemical Formula: C₆H₅Cl

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *