کلسیم هیدرید مرک 802100

Calcium hydride for synthesis

802100

Hill Formula: H₂Ca 

EC Number: 232-189-2 

Chemical Formula: CaH₂ 

Molar Mass: 42.09 g/mol 

CAS #: 7789-78-8

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *