1متیل 2پیرولیدون مرک 806072

1-Methyl-2-pyrrolidone

806072

Molar Mass: 99.13 g/mol 

Hill Formula: C₅H₉NO

 CAS #: 872-50-4 

EC Number: 212-828-1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *