2 مرکاپتو اتانول مرک 805740

Mercaptoethanol for synthesis

805740

 

 

Hill Formula: C₂H₆OS

Chemical Formula: HSCH₂CH₂OH

Molar Mass: 78.13 g/mol

EC Number: 200-464-6

CAS #: 60-24-2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *