تریس هیدروکسی متیل آمینو اتان مرک کد 108382

تریس هیدروکسی متیل امینو اتان

نام لاتین : Tris(hydroxymethyl)aminomethane

 

تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان یا تریس بیس Tris base، همچنین به‌عنوان THAM نیز شناخته شده است به‌عنوان یک بافر در آزمایشگاه‌های بیوشیمی و بیولوژی مولکولی استفاده می‌شود. این محصول یک استاندارد اولیه برای استانداردسازی محلول‌های اسیدی برای آنالیز شیمیایی استفاده می‌شود.

این ماده در افزایش نفوذپذیری غشای سلولی کاربرد دارد. تریس (هیدروکسی متیل) آمینومتان به‌عنوان جایگزینی برای بی‌کربنات سدیم، در درمان اسیدوز متابولیک استفاده می‌شود. تریس (هیدروکسی متیل) آمینومتان یا تریس بیس Tris base به‌عنوان یک جز از واکسن کرونا COVID-19 شرکت Moderna  است. همچنین این ماده به‌عنوان پیش ساز برای آماده‌سازی پلیمرها، اگزازولون‌ها و اگزازولیدین‌ها عمل می‌کند.

تریس (هیدروکسی متیل) آمینومتان یا تریس بیس Tris base، یک ترکیب آلی است که اغلب در محلول‌های بافری مانند TAE (Tris-acetate-EDTA، بافر TAE یک محلول بافری شامل تریس بیس، اسید استیک و EDTA است) و TBE (Tris-borate-EDTA، بافر TAE یک محلول بافری شامل تریس بیس، اسید بوریک و EDTA است (در ژل‌های الکتروفورز استفاده می‌شود. تریس در آب بسیار محلول است و pH در محدوده 7 تا 9 است. در تهیه بافر Laemmli، یکی از رایج‌ترین بافرهای SDS-PAGE استفاده می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *