تریپان بلو مرک کد 111732

از تریپان بلو یا تریپان آبی برای نسبت سلول های مرده به سلول های زنده در آزمایش کشت سلولی استفاده می شود . سلول های مرده به رنگ آبی تیره می شوند .

یک ترکیب شیمیایی با شناسه پابکم 5904246 است.جرم مول تریپان آبی 872. 88 است. از این ماده برای بررسی نسبت سلولهای زنده به مرده در کشت سلولی استفاده می شود. سلول های مرده می توانند توسط این ماده شیمیایی به رنگ آبی تیره رنگ باشند، اما سلول های زنده سلولی نسبت به نفوذ این ماده به داخل سلول های مرطوب مقاومت نشان می دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *