تری فلورو استیک اسید سیگما کد 808260

تری فلورو استیک اسید یا TFA یک استیک اسید فلوئوردار است که به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان معرف تری فلوئورومتیلاسیون برای تری فلوئورومتیلاسیون ترکیبات آروماتیک استفاده می‌شود. تری فلورواستیک اسید یا TFA ممکن است به‌عنوان یک ادتیو فاز متحرک برای تجزیه‌وتحلیل ترکیبات اساسی در نمونه‌های بیولوژیکی با استفاده از کروماتوگرافی مایع برهمکنش آبدوست-یونیزاسیون الکترواسپری همراه با طیف‌سنجی جرمی پشت سر هم (HILIC-ESI/MS/MS) و کروماتوگرافی مایع فازمعکوس همراه با پشت سر هم استفاده شود. تری فلورو استیک اسید یک ترکیب فیتوتوکسیک متعلق به کلاس اسیدهای پرفلورینه (PFAs) است. حلال TFA یک آلاینده محیطی است که در بار ارگانو فلوئور در آب‌های سطحی و زیرزمینی توزیع می‌شود.

ترکیبی از خواصی مانند حلالیت در اکثر حلال‌ها، فراریت، خاصیت کاتالیزوری و اسیدیته قوی با طبیعت غیر اکسیدکننده، تری فلورواستیک اسید یا TFA را به یک معرف پرکاربرد در سنتز آلی تبدیل کرده است. تری فلورواستیک اسید یک جز مهم در سنتز داروها، مواد شیمیایی کشاورزی و محصولات عملکردی است. تری فلورواستیک اسید یک پیش ساز برای بسیاری از ترکیبات فلوئوردار است و به‌طور گسترده در سنتز پپتید و سایر ترانسفورماسیون‌های آلی که شامل محافظت از گروه t-BOC است استفاده می‌شود. Trifluoroacetic acid به‌عنوان یک عامل جفت یونی در کروماتوگرافی مایع، به‌عنوان حلال در طیف‌سنجی NMR و به‌عنوان کالیبران در طیف‌سنجی جرمی استفاده می‌شود. اسید تری فلورواستیک ممکن است به‌عنوان یک مودیفایر در فاز متحرک کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برای جداسازی پروتئین و پپتید به دلیل خاصیت آن مانند انتخاب پذیری کروماتوگرافی، فراریت بالا و برش کم‌نور ماوراءبنفش استفاده شود. تری فلورواستیک اسید ممکن است به‌عنوان یک استاندارد مرجع آنالیتیکال برای تعیین آنالیت در ماتریکس‌های آب با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا همراه با طیف‌سنجی جرمی پشت سر هم استفاده شود.

کاربرد

از تری فلورو استیک اسید یا TFA در موارد زیر استفاده شده است:

  • تهیه معرف TFA برای تخمین ویتامین A سرم
  • برای ترکیب سیستم حلال دوتایی برای جداسازی پپتیدهای دناتوره شده بزرگ با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا فازمعکوس.
  • یک ادتیو فاز متحرک برای آنالیز کروماتوگرافی مایع – طیف‌سنجی جرمی (LC-MS).
  • تهیه آرتمیزینین در شرایط واکنش بهینه

دمای نگه‌داری

دمای اتاق

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *