تیتان زرد مرک کد 101307

Titan yellow (C.I. 19540)indicator Reag. Ph Eur
Synonyms: Clayton yellow, Naphthamine G, Thiazole yellow
Molar Mass:695.73 g/mol
Catalogue Number:101307

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *