سدیم دی هیدروژن فسفات مونوهیدرات مرک کد106346

سدیم دی هیدروژن فسفات مونوهیدرات یا سدیم فسفات مونوبازیک مونوهیدرات یک معرف با ظرفیت بسیار بالا بافری است که به‌طور گسترده‌ای در مطالعات بیولوژی مولکولی، بیوشیمی و کروماتوگرافی استفاده می‌شود. سدیم فسفات مونوبازیک مونوهیدرات بسیار هیگروسکوپیک و محلول در آب است. سدیم دی هیدروژن فسفات مونوهیدرات همراه با سدیم فسفات دی‌بازیک در تهیه بافرهای بیولوژیکی استفاده شده است.

مونوسدیم فسفات (MSP)، همچنین به‌عنوان سدیم فسفات مونوبازیک و سدیم دی هیدروژن فسفات نیز شناخته می‌شود، یک ترکیب غیر آلی سدیم با آنیون فسفات دی هیدروژن  است. نمک سدیم فسفات به‌صورت بی‌آب و همچنین مونو و دی هیدرات وجود دارد. نمک با خنثی‌سازی نسبی اسید فسفریک به دست می‌آید.

pKa  مونوسدیم فسفات بسته به خصوصیات فیزیکوشیمیایی بین 6.8-7.2 است. فسفات‌ها اغلب در غذاها و در تریت آب استفاده می‌شوند. به‌طورکلی pH این فرمولاسیون‌ها توسط مخلوط‌های مختلف سدیم فسفات تنظیم می‌شود.

مونوهیدرات یا سدیم فسفات مونوبازیک مونوهیدرات به خوراک دام، خمیردندان و شیر تبخیر شده اضافه می‌شود. به‌عنوان ماده ضخیم کننده و امولسیون کننده استفاده می‌شود.

از مونو سدیم فسفات برای تشخیص وجود یون‌های منیزیم در نمک‌ها استفاده می‌شود. تشکیل رسوب سفید با افزودن کلرید آمونیوم، هیدروکسید آمونیوم و سدیم مونو فسفات به محلول آبی نشان‌دهنده وجود یون‌های منیزیم است.

کاربرد

سدیم دی هیدروژن فسفات مونوهیدرات یا سدیم فسفات مونوبازیک مونوهیدرات در موارد زیر استفاده شده است:

  • از سدیم فسفات مونوبازیک مونوهیدرات برای تهیه بافر Tyrode تغییریافته بدون کلسیم، بافر سیترات آلبومین، بافر لیز برای سلول‌های Sf9 و بافر فسفات استفاده شده است.
  • برای تهیه محلول کاردیوپلژی از سدیم فسفات مونوبازیک مونوهیدرات استفاده شده است.
  • همچنین به‌عنوان یک جز در بافر McIlvaine و بافر منیزیم کلرید MgCl2 استفاده شده است.
  • به‌عنوان فاز متحرک در مطالعات HPLC
  • برای تجزیه BSA (آلبومین سرم گاوی)
  • سدیم دی هیدروژن فسفات مونوهیدرات در تخلیص آنتی‌بادی‌ها استفاده می‌شود.
  • سدیم فسفات مونوبازیک مونوهیدرات در تخلیص پروتئین‌های نوترکیب استفاده می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *