محیط کشت بریلیانت گرین بایل لاکتوز براث مرک کد 105454

محیط کشت برلیانت گرین بایل لاکتوز براث یا برلیا براث برای غنی‌سازی انتخابی و شمارش با تعیین تیتر یا روش MPN (Most probable number)  اشریشیا کلی E. coli و سایر کلی‌فرم‌های مدفوعی از آب، شیر، غذا و مواد دیگر استفاده می‌شود. محیط کشت برلیانت گرین بایل لاکتوز براث برای شناسایی و تائید احتمالی باکتری‌های کلی‌فرم فرموله شده است.

Ox-bile و برلیانت گرین Brilliant Green از رشد باکتری‌های گرم مثبت ازجمله کلستریدیاهای تخمیرکننده لاکتوز جلوگیری می‌کنند. تولید گاز از تخمیر لاکتوز با ترکیب لوله دورهام معکوس تشخیص داده می‌شود که نشان‌دهنده شواهد مثبت کلی‌فرم‌های مدفوعی است. سایر باکتری‌های کلی‌فرم غیر مدفوعی نیز در این محیط رشد می‌کنند اما عمدتاً هیچ گازی تولید نمی‌کنند. برلیانت سبز بایل لاکتوز براث برای تائید لوله‌های احتمالی گاز مثبت در محیط کشت لاکتوز براث در بررسی نمونه‌های آب استفاده می‌شود. تریپتون مواد مغذی را برای رشد فراهم می‌کند و لاکتوز به‌عنوان کربن و منبع انرژی است.

در صورت تضعیف صفرا یا مهار سبز برلیانت توسط مواد غذایی، باکتری‌های اسپورزای گرم مثبت ممکن است گاز تولید کنند. غلظت رنگ برلیانت گرین برای سرکوب رشد سایر باکتری‌های تخمیرکننده لاکتوز مانند گونه‌های کلستریدیوم بهینه شده است. نمک‌های صفراوی از تجمع گونه‌های پروتئوس جلوگیری می‌کنند.

همچنین می‌توان 4-متیلومبلیفریل β-D-گالاکتوپیرانوزید (MUG) محیط کشت برلیانت گرین بایل لاکتوز براث اضافه نمود در این صورت  اشریشیا کلی بیان‌کننده β-گالاکتوزیداز MUG را هیدرولیز و محصول فلوروژنیک تولید می‌کند که تحت نور فرابنفش موج‌بلند (366 نانومتر) قابل‌تشخیص است.  افزودن MUG به محیط کشت BG یا BRILA-Broth، علاوه بر واکنش رشد و تولید گاز، معیار دیگری را برای تعیین وجود E. coli در نمونه‌های غذایی و محیطی فراهم می‌کند.

ترکیبات محیط کشت BG یا Brilliant Green Bile Lactose Broth  شامل موارد زیر است:

سبز درخشان، 0.0133 گرم در لیتر

کاربرد

محیط کشت برلیانت گرین بایل لاکتوز براث یا Brilliant Green Bile Lactose Broth در موارد زیر استفاده شده است:

  • تشخیص گروه کلی‌فرم‌ها، به‌ویژه coli در آب آشامیدنی، دستگاه‌های تصفیه فاضلاب و مواد غذایی
  • شمارش با تعیین تیتر یا روش MPN (Most probable number) باکتری اشریشیا کلی coli و سایر کلی‌فرم‌های مدفوعی
  • تشخیص کلی‌فرم‌های مقاوم به حرارت در آب و محصولات غذایی ازجمله محصولات لبنی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *