محیط کشت تریپتیک سوی براث مرک کد 105459

محیط کشت تریپتیک سوی براث به اختصار نیز محیط کشت TSB نامیده می شود.که حاوی هضم کازئین و کنجاله سویا است. ترکیبی از کپتین و پپتونهای سویا با تأمین نیتروژن آلی به ویژه اسیدهای آمینه و پپتیدهای با زنجیر طولانی برای مغذی کردن محیط .درمحیط کشت تریپتیک سوی براث از کلریدسدیم برای حفظ تعادل اسمزی اضافه می شود و آگار ماده جامد کننده است.به اختصار نیز محیط کشت TSB نامیده می شود.که حاوی هضم کازئین و کنجاله سویا است. ترکیبی از کپتین و پپتونهای سویا با تأمین نیتروژن آلی به ویژه اسیدهای آمینه و پپتیدهای با زنجیر طولانی برای مغذی کردن محیط .درمحیط کشت تریپتیک سوی براث از کلریدسدیم برای حفظ تعادل اسمزی اضافه می شود و آگار ماده جامد کننده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *