محیط کشت SIM medium مرک کد 105470

محیط کشت SIM Medium محیط کشت SIM مدیوم این محیط برای جداسازی باسیل های روده ای بر اساس تولید سولفید، تشکیل ایندول و تحرک استفاده می شود. تولید سولفید هیدروژن تشکیل ایندول و حرکت ویژگی هایی هستند که به شناسایی انتروباکتریاسه ها به ویژه سالمونلا و شیگلا کمک می کند بنابراین در تشخیص پاتوژن های روده ای مفید است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *