محیط کشت VRBD مرک کد 110275

محیط کشت ویولت رد بایل آگار که به نام های VRBDو VRBG agar نیز شناخته می شود، یک محیط کشت انتخابی است. محیط کشت VRBD حاوی مقادیری پپتون، گلوکز، سدیم کلرید و عصاره مخمر است. باکتری های انتروباکتریاسه با تخمیر گلوکز توسط نوترال رد و دکستروز باعث اسیدی شدن محیط کشت شده و رنگ آن را تغییر می دهد.

ویژگی محیط کشت ویولت رد بایل آگار(VRBD)

  • pH خنثی
  • محیط کشت انتخابی برای باکتری های گرم منفی مقاوم به صفرا
  • حاوی کریستال ویوله و نمک های صفراوی به عنوان عامل مهار کننده

کاربرد محیط کشت ویولت رد بایل آگار(VRBD)

  • شناسایی و شمارش باکتری های انتروباکتریاسه
  • برای شمارش باکتری های انتروباکتریاسه در محصولات دارویی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *