محیط کشت XLD آگار مرک کد 105287

گزیلوز لیزین دزوکسی کولات (XLD) آگار یک محیط انتخابی و افتراقی برای جداسازی، کشت و تمایز میکروارگانیسم‌های گرم منفی روده و تمایز سالمونلا و شیگلا در نمونه‌های بالینی یا مواد غذایی است. آگار XLD به صورت انتخابی با مهار سایر عوامل بیماری‌زای روده‌ای، رشد سالمونلا و شیگلا را افزایش می‌دهد و باکتری‌های روده‌ای گرم منفی را بر اساس تخمیر گزیلوز ، دکربوکسیلاسیون لیزین و تولید سولفید هیدروژن از تیوسولفات سدیم، متمایز می‌کند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *