معرف نسلر مرک کد 109028

معرف نسلر (شناساگر آمونیاک) مخلوط کلرور مرکوریک، یدور پتاسیم و پتاس محلول در آب، این محلول برای اندازه‌گیری

مقادیر اندک آمونیاک به‌کار می‌رود.

محلولی که ساخته شد(معرف) را به ظرفی که قرار است مقدار اوره را اندازه گیری کنیم اضافه می کنیم و محیط را قلیایی می کنیم و بعد در اسپکتروفتومتر می گذاریم  و طول موجی که مشخص شده را تنظیم میکنیم و متناسب با طول موج مقدار آمونیاک را اندازه می گیریم.

روشهاي اندازه گيري آمونياك:

روش نسلر مستقيم   Direct Nesslerization

روش تقطير و استفاده از معرف نسلر Nesslerization Distillation

کاربرد معرف نسلر :

معرف نسلر برای اندازه گیری مقادیر اندک آمونیاک به کار می رود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *