نیترات نقره مرک کد 101512

نیترات نقره ترکیبی معدنی با فرمول شیمیایی AgNO3 است که با حل کردن نقره در اسید نیتریک بدست می آید. نیترات نقره در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و پیش سازی برای بسیاری از ترکیبات نقره می باشد.
نیترات نقره به صورت کریستال های بی رنگ یا سفید و بی بو موجود است که در معرض نور یا مواد آلی سیاه می شود. این ماده با رسیدن به دمای جوش تجزیه می شود.
این ماده از پیوند یونی بین کاتیون نقره (نقره +) و آنیون نیترات (NO3–) تشکیل شده است و با توجه به ماهیت یونی ، به راحتی در آب حل می شود و در آب یون‌های تشکیل دهنده آن از هم جدا می شوند.
در ساخت فیلم های عکاسی و در آزمایشگاه ها به عنوان یک عامل رنگ آمیزی برای آشکار سازی پروتئین در ژل های PAGE و در اسکن میکروسکوپ الکترونی استفاده می شود.
این ماده پیشرو بسیاری از ترکیبات نقره از جمله ترکیبات نقره ای است که در عکاسی مورد استفاده قرار می گیرد. در مقایسه با هالیدهای نقره ای که به دلیل حساسیت به نور در عکاسی استفاده می شوند ، AgNO3 هنگام قرار گرفتن در معرض نور کاملاً پایدار است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *