پتاسیم دی کرومات مرک کد 104864

پتاسیم دی‌کرومات که به آن پتاسیم بی‌ کرومات نیز گفته می‌شود، دارای فرمول شیمیایی K2Cr2O7 است. یون دی کرومات یک نوع آنیون چند اتمی با فرمول شیمیایی Cr2O2−7 است.  ترکیبات یونی حاوی این یون در شمار عوامل اکسید کننده نسبتاً قوی طبقه بندی می‌شوند و عدد اکسایش پتاسیم دی کرومات 6 است. در محلول‌های آبی، یون کرومات با فرمول CrO2−4  و دی‌کرومات می‌توانند به صورت برگشت پذیر به هم تبدیل شوند. یک ماده معدنی رایج است که بیشتر به عنوان اکسید کننده در کاربردهای مختلف آزمایشگاهی و صنعتی استفاده می‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *