پتاسیم کلراید 3مولار مرک کد104817

پتاسیم کلراید(سه مولار) یک ترکیب نمک هالیدی با فرمول KCl و جرم مولی 74.55 g/mol است. این محصول همان پتاسیم کلراید حل شده است که غلظت آن برابر 3 مولار است. از این محلول می‌توان برای تولید ترکیبات فلز پتاسیم از طریق فرایند تولید الکترولیتی استفاده کرد.

ویژگی های پتاسیم کلراید(سه مولار)

  • در دمای اتاق مایع است
  • در آب حل می‌شود
  • سفید رنگ
  • سمیت زیستی

کاربرد پتاسیم کلراید(سه مولار)

  • در الکترود ها جهت ثابت نگهداشتن PH
  • در صنعت نفت و گاز برای ساخت گل حفاری از آن استفاده می‌کنند.
  • تهیه کود کشاورزی
  • صنایع غذایی
  • دارو سازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *